ITM Argeș, amenzi uriașe în luna martie!

În cursul lunii martie anul 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a organizat acțiuni de control privind verificarea respectării dispozițiilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă.

Bilanțul acțiunilor de control desfășurate în luna martie 2024, se prezintă astfel :

nr. de controale efectuate: 405

nr. de sancțiuni aplicate: 159

valoare totală amenzi: 944.000 lei

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat un număr de 174 controale, s-au aplicat 57 sancţíuni, din care 41 amenzi în valoare totală de 743.000 lei. Astfel, la 10 angajatori sancționați, au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 38 persoane, valoarea amenzilor aplicate fiind de 680.000 lei.

Principalele deficiențe constatate: primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractul individual de muncă, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară.

În baza Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 231 controale. Au fost aplicate 102 sancțiuni, din care 47 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 201.000 lei.

Principalele deficiențe constatate: neasigurarea controlului medical la angajare și periodic, necomunicare eveniment, neasigurare instruire în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, neasigurare echipamente individuale de protecție, neverificarea sistematică și testarea utilajelor, neasigurare semnalizare de securitate și sănătate în muncă.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: construcţii, exploatare forestieră, transport, distribuție mărfuri, comerț, activități de protecție și gardă, fabricarea altor produse din minerale nemetalice și comerț al materialului lemnos și a materialelor de construcție, demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor.

Persoanele care vor să sesizeze munca nedeclarată o pot face, în scris, la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Măriri de salarii pentru bugetari. Ministrul de Finanţe, anunţ

Salariul minim brut pe economie creşte, nu şi contribuţiile la CAS şi CASS

Salariul minim brut pe economie creşte, nu şi contribuţiile la CAS şi CASS. Din iulie, CAS și CASS se plătesc ca pentru un salariu minim brut de 3.400 de lei, chiar dacă salariul minim brut va creşte la 3.700 de lei. Este o facilitate pe care statul o dă românilor, chiar dacă probabil că aceasta […]

Citește mai mult...

Bani pentru PUG-ul localităților din Argeș

Consiliul Județean Argeș a încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei un contract de finanțare care prevede alocarea de la bugetul de stat a sumei totale de 1.449.992,50 lei pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism în perioada 2024-2027. Pentru decontarea lucrărilor este necesară încheierea unui […]

Citește mai mult...

Insule ecologice la Curtea de Argeș

Primăria Curtea de Argeș a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru insulele ecologice, iar Ministerul Energiei a acceptat spre finanțare proiectul „Producerea energiei electrice din surse regenerabile – etapa II”. „A fost semnat contractul de finanțare, în valoare de 2.458.766 lei pentru proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Curtea de […]

Citește mai mult...
TRAFIC