đ— đ—¶đ—»đ—¶đ˜€đ˜đ—Č𝗿𝘂đ—č đ— đ˜‚đ—»đ—°đ—¶đ—¶ đ˜€Ì§đ—¶ đ—Šđ—Œđ—čđ—¶đ—±đ—źđ—żđ—¶đ˜đ—źÌ†đ˜Ì§đ—¶đ—¶ đ—Šđ—Œđ—°đ—¶đ—źđ—čđ—Č 𝗿đ—Čđ—čđ—źđ—»đ˜€đ—Čđ—źđ˜‡đ—źÌ† đ—źđ—œđ—Čđ—č𝘂đ—č đ—±đ—Č đ—œđ—żđ—Œđ—¶đ—Č𝗰𝘁đ—Č đ—œđ—Čđ—»đ˜đ—żđ˜‚ đ—±đ—Čđ˜‡đ˜ƒđ—Œđ—č𝘁𝗼𝗿đ—Č𝗼 đ—¶đ—»đ—łđ—żđ—źđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—¶đ—¶ đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—¶đ—»đ—źđ˜đ—Č đ—œđ—Čđ—żđ˜€đ—Œđ—źđ—»đ—Čđ—čđ—Œđ—ż 𝗰𝘂 đ—±đ—¶đ˜‡đ—źđ—Żđ—¶đ—čđ—¶đ˜đ—źÌ†đ˜ÌŠđ—¶

đ— đ—¶đ—»đ—¶đ˜€đ˜đ—Č𝗿𝘂đ—č đ— đ˜‚đ—»đ—°đ—¶đ—¶ đ˜€Ì§đ—¶ đ—Šđ—Œđ—čđ—¶đ—±đ—źđ—żđ—¶đ˜đ—źÌ†đ˜Ì§đ—¶đ—¶ đ—Šđ—Œđ—°đ—¶đ—źđ—čđ—Č 𝗿đ—Čđ—čđ—źđ—»đ˜€đ—Čđ—źđ˜‡đ—źÌ† đ—źđ—œđ—Čđ—č𝘂đ—č đ—±đ—Č đ—œđ—żđ—Œđ—¶đ—Č𝗰𝘁đ—Č đ—œđ—Čđ—»đ˜đ—żđ˜‚ đ—±đ—Čđ˜‡đ˜ƒđ—Œđ—č𝘁𝗼𝗿đ—Č𝗼 đ—¶đ—»đ—łđ—żđ—źđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—¶đ—¶ đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—¶đ—»đ—źđ˜đ—Č đ—œđ—Čđ—żđ˜€đ—Œđ—źđ—»đ—Čđ—čđ—Œđ—ż 𝗰𝘂 đ—±đ—¶đ˜‡đ—źđ—Żđ—¶đ—čđ—¶đ˜đ—źÌ†đ˜ÌŠđ—¶

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat pentru a treia oară apelul de #proiecte competitiv „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu #dizabilităƣi”, care dă posibilitatea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului (#DGASPC) sau unităților administrativ-teritoriale (#UAT) să dezvolte #serviciile destinate persoanelor cu dizabilități.

Cu un buget total de 25.405.191,84 euro /126.329.856,94 lei fără TVA, Ăźn cadrul acestui apel autoritățile locale pot accesa fonduri pentru construirea de la zero a 36 de servicii comunitare noi, reprezentĂąnd centre de zi, centre de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu sau centre de servicii de asistență și suport.

„RomĂąnia este Ăźn plin proces de dezinstituționalizare care presupune incluziunea socială a persoanelor adulte cu dizabilități. În cadrul acestui apel pot fi construite de la zero servicii sociale care să susțină aproape 5.000 de persoane cu dizabilități să aibă un trai independent. Invit autoritățile locale să scrie proiecte și să acceseze aceste fonduri necesare pentru a avea o societate incluzivă care să asigure o viață mai bună pentru oameni”, a declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura – Oprescu.

Rolul noilor servicii comunitare este să prevină instituĆŁionalizarea, să crească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și să asigure sprijin pentru viaƣă independentă Ɵi integrare Ăźn comunitate.

Amintim că Legea nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități, aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării prevede obiectivele și indicatorii de performanță cu privire la numărul de persoane dezinstituționalizate, care condiționează finanțarea de la bugetul de stat a serviciilor sociale rezidențiale. Astfel, pĂąnă la data de 30 iunie 2026 numărul persoanelor instituționalizate la nivel național trebuie redus cu 5.776, iar pĂąnă la 30 iunie 2030 cu Ăźncă 1.150 de persoane.

Conform calendarului actualizat al apelului, termenul pentru depunerea proiectelor a fost prelungit pùnă la data de 30 iunie 2024. Depunerea proiectelor se face exclusiv prin platforma electronică dedicată PNRR, la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro .

Acest apel face parte din Componenta 13 – Reforme sociale din Planul NaĆŁional de Redresare Ɵi Rezilienƣă al RomĂąniei (PNRR), InvestiĆŁia I.2 – Reabilitarea, renovarea Ɵi dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităƣi, ĆŁinta 396 – Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilităƣi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

stropiri

Stropiri contra dăunătorilor plantelor, Ăźn perioada 17.06-27.06.2024, la Pitești!

Stropiri contra dăunătorilor plantelor, Ăźn perioada 17.06-27.06.2024, la Pitești! Conform recomandărilor primite din partea Unității Fitosanitare Argeș, Primăria Municipiului Pitești, prin S.C. Salpitflor Green S.A., anunță că, Ăźn perioada 17.06.2024-27.06.2024, se vor executa tratamente fitosanitare, prin stropiri cu mijloace terestre contra dăunătorilor plantelor, efectuate la arborii și arbuștii ornamentali din parcurile, grădinile publice, aliniamentele stradale […]

Citește mai mult...
Măriri de salarii pentru bugetari. Ministrul de Finanƣe, anunƣ

Salariul minim brut pe economie creƟte, nu Ɵi contribuƣiile la CAS Ɵi CASS

Salariul minim brut pe economie creƟte, nu Ɵi contribuĆŁiile la CAS Ɵi CASS. Din iulie, CAS și CASS se plătesc ca pentru un salariu minim brut de 3.400 de lei, chiar dacă salariul minim brut va creƟte la 3.700 de lei. Este o facilitate pe care statul o dă romĂąnilor, chiar dacă probabil că aceasta […]

Citește mai mult...

Bani pentru PUG-ul localităților din Argeș

Consiliul Județean Argeș a Ăźncheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Ɵi AdministraĆŁiei un contract de finanțare care prevede alocarea de la bugetul de stat a sumei totale de 1.449.992,50 lei pentru elaborarea Ɵi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităƣilor Ɵi a regulamentelor locale de urbanism Ăźn perioada 2024-2027. Pentru decontarea lucrărilor este necesară Ăźncheierea unui […]

Citește mai mult...
TRAFIC